Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS-u ustanovljena reprezentativnost u RTV

22.11.2022.

Posle 18.meseci SINOS-SIND.ORG. RNS-u je u trećem postupku , 1.11.2022.god. ustanovljena reprezentativnost na nivou  JMU RTV. Samostalni, Nezavisnost i Strukovni sindikati maksimalno su se trudili da ceo proces bude u skladu sa zakonom I Kolektivnim ugovorom. Trud im se isplatio pa ćemo u narednom periodu sa pozicije REPEREZENTATIVNOG SINDIKATA jačati svoj institucionalni okvir radeći na tome da postanemo činilac koji će biti u funkciji poboljšanja uslova rada svih zaposlenih u skladu sa programom dostavljenom Poslodavcu 29.04.2022.god.

Pozivamo sve sadašnje i buduće članove na AD HOC tribinu povodom aktuelnih dešavanja u kući uz skromne koktele koji će biti upriličeni 28.11.2022.god.u:

                              11:00h Restoranski separe na Mišeluku

                              13:00h Restoran u M.Gorkog

 

Novi Sad                                                                                                                  Vd pred.SINOS-SIND.ORG.RNS

22.11.2022.god.                                                                                                               Siniša Otašević

Najnovije