Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

EFJ: Budućnost medijske industrije zavisi od privlačenja talenata

EFJ

„Budućnost novinarstva zavisi od raznolikosti talenata u medijskoj industriji“, objavila je Evropska federacija novinara (EFJ) u izveštaju pod naslovom „Redakcije kojima je stalo: kako će raznolikosti i inkluzija definisati budućnost novinarstva“.

Autorka izveštaja Aleksandra Borčard, nekadašnja  novinarka i saradnica Rojters instituta, predstavila je primere dobre prakse i preporuke za postizanje veće raznolikosti i jednakosti u redakcijama u svetlu digitalne transformacije.

„Medijske organizacije i menadžeri treba da budu svesni činjenice da će stvaranje redakcija koje su raznovrsnije i inkluzivnije definisati budućnost novinarstva i industrije“, navela je Borčard.

Autorka izveštaja je upozorila da se novinarstvo suočava sa krizom talenta. Da bi se problem premostio, smatra Borčard, neophodno je proširiti krug novinara i medijskih menadžera u redakcijama tako da imaju različita etnička i socijalna porekla, različitu  rodnu i starosnu strukturu.

 „Jedan od izazova je privući talente. Postati reporter ili urednik nije više tako primamljivo za mnoge mlade ljude koji su manje skloni konzumiranju tradicionalnog novinarstva nego starije generacije. Mladi nemaju uzore i lako mogu da postanu sopstveni izdavači“, istakla je Borčard.

Ona je navela da izdavači ne mogu mnogo da ponude jer su im sredstva ograničena, a potrebno je da ulažu u digitalnu transformaciju.

„Izdavači zavise od privlačenja talenata za nove uloge, posebno u tehnologiji, dok u brojnim slučajevima nude stari stil, hijerarhiju i neinovativno radno okruženje“, navodi Borčard.

Među važne izazove medijske industrije Borčard ističe zadržavanje u redakciji.

„Mnogi motivisani i talentovani pojedinci napuštaju medijsku industriju kada su u sendviču u nemogućim ulogama i preopterećeni poslom“, kaže Borčard.

Autorka izveštaja dalje kaže da je za industriju koja treba da služi različitoj publici kroz inovativne formate pod obavezno da prilikom regrutovanja novinara proširi obim potencijalnih kandidata izvan tradicionalnih kandidata sa akademskim iskustvom i vrhunskim veštinama pisanja.