Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Grada Zrenjanina za sufinansiranje medijskih sadržaja

Grad Zrenjanin

Konkurs Grada Zrenjanina za sufinansiranje medijskih sadržaja pogledajte u prilogu.

 

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/48%20Konkurs%20NOV%2027%2004%202021.pdf

IZVOR: Grad Zrenjanin