Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Šabac za sufinansiranje medijskih projekata

Кonkurs Opštine Šabac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/tekst-konkursa%20(1).pdf
IZVOR: Grad Šabac