Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Mladenovac za sufinansiranje medijskih projekata

Opština Mladenovac

Кonkurs Opštine Mladenovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/2021Konkursmediji.pdf

IZVOR: Opština Mladenovac