Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Grada Кonkurs Grada Leskovca za sufinansiranje medijskih projekata za sufinansiranje medijskih projekata

Leskovac

Кonkurs Grada Leskovca za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Javni%20konkurs%20mediji%20(002).pdf

IZVOR: Grad Leskovac