Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Despotovac za sufinansiranje medijskih projekata

Despotovac

Konkurs Opštine Despotovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Javni%20poziv%20mediji%202020.pdf

IZVOR: Opština Despotovac