Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Aranđelovac za sufinansiranje medijskih projekata

Aranđelovac

Кonkurs Opštine Aranđelovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.

file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Javni%20poziv%20-%20mediji.pdf

IZVOR: Opština Aranđelovac