Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Кovačica za sufinansiranje medijskih projekata

IZVOR: Opština Kovačica