Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Кonkurs Opštine Bajina Bašta za sufinansiranje medijskih projekata

Bajina Bašta

Кonkurs Opštine Bajina Bašta za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Konkurs%20(1).pdf

IZVOR: Opština Bajina Bašta