Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Novi Kneževac za sufinansiranje medijskih projekata

Novi Knezevac

Konkurs Opštine Novi Kneževac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilog.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/KONKURS%20-%20JAVNO%20INFORMISANJE%202018.pdf

IZVOR: Opština Novi Kneževac