Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Vrnjačka Banja za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Opštine Vrnjačka Banja za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Vrnjacka%20banja%202.pdf

IZVOR: Opština Vrnjačka Banja