Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Mladenovac za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Opštine Mladenovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Tekstmediji300418.pdf

IZVOR: Opština Mladenovac