Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Gornji Milanovac za sufinansiranje medijskih projekata

nOVAC

Konkurs Opštine Gornji Milanovac za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/konkurs_mediji_2018.pdf

IZVOR: Opština Gornji Milanovac