Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Opštine Negotin za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/user/Downloads/Javni_poziv_za_sufinansiranje_medija_2018%20(1).pdf

IZVOR: Opština Negotin