Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

Konkurs Grada Požarevca za sufinansiranje medijskih projekata

Novac

Konkurs Grada Požarevca za sufinansiranje medijskih projekata pogledajte u prilogu.
file:///C:/Users/Ivan/Downloads/1.-Konkurs.pdf

IZVOR: UNS