Nema slobode medija ako novinari rade u uslovima korupcije, siromaštva i straha

SINOS traži stvaranje ambijenta za socijalni dijalog u medijima

28.10.2015.
Skup u Beogradu

Sindikat novinara Srbije (SINOS) traži od  ministara rada i kulture i informisanja Aleksandra Vulina i Ivana Tasovca da, u skladu sa
svojim nadležnostima, omoguće stvaranje ambijenta za uspostavljanje socijalnog dijaloga u medijima, jer novinari i medijski
radnici u Srbiji rade u izuzetno lošim uslovima, sa minimalnim zaradama, bez pristojnih ugovora o radu, poštovanja radnih prava i
zaštite na radu.

           Na Konferencije novinara Istočne Evrope koja je nedavno održana u Beogradu u organizaciji Svetske federacije novinara (IFJ), Evropske federacije novinara (EFJ), Sindikata novinara Srbije (SINOS), Nezavisnog udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženja novinara Srbije (UNS), i OEBSa, uz podršku Fondacije "Fridrih Ebert", konstantovano je da umesto slobodnih novinara u Srbiji raste broj – onih koji nemaju siguran ugovor o radu niti redovne plate.

          Zaključeno je da nema slobode medija bez slobodnih novinara i da se profesionalna prava temelje na radno pravnoj zaštiti, koju obezbedjuju kolektivni ugovori.
           Sindikat novinara Srbije poziva Ministarstvo rada da, budući da u medijima nema registrovane asocijacije poslodavaca, preuzme ulogu pregovarača sa sindikatima, kao što je to praksa u drugim sektorima u Srbiji i Hrvatskoj.
           SINOS je obavestio ministra kulture i informisanja da je sa UNS-om i NUNS-om posgtignuta saglasnot da postojanje sindikalnih podružnica i kolektivnih ugovora u medijima treba da budu jedan od kriterijuma za dobijanje sredstava iz javnih fondova.

 

           SINOS zahteva od državnih institucija da kazni medijske kompanije koje ne poštuju Zakon o radu i zabranjuju sindikalno organizovanje.

 

Na nedavnom skupu novinara Istočne Evrope koji su u Beogradu organizovali Svetska federacija novinara(IFJ), Evropska federacija novinara (EFJ), Sindikat novinara Srbije (SINOS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS), i  OEBS, uz podršku fondacije "Fridrih Ebert" još jednom je bilo reči o teškom položaju novinara.
Dodatno je data podrška javnoj raspravi u Srbiji o medijskim slobodama i pravima novinara i postignuta  saglasnost oko sledecih zaključaka:
1.  novinari u Srbiji rade u užasnim uslovima, sa minimalnim zaradama, bez pristojnih ugovora o radu, poštovanja radnih prava i zaštite na radu;
2.  osudjeni su potezi "Blica" i Aksel Springer Ringijera kojima su nemilosrdno otpuštani novinari u 2015. godine;
3.  proces privatizacije neophodno je obaviti transparentno kako bi se osiguralo poštovanje interesa novinara, pluralizam, dekoncentracija vlasnistva i nezavisnost;
4. SINOS, UNS i NUNS pozvani su da rade zajedno kako bi se rešilo pitanje prekarnog (nesigurnog) rada u medijima i da oforme širu koaliciju kako bi  bio pokrenut sindikalni dijalog i kolektivno pregovoranje u medijskom sektoru
;5. pozdravljeno je otvaranje socijalnog dijaloga SINOS-a sa  vlasnikom televizije "Kopernikus", uz očekivanje da ce biti osnovana sindikalna podružnica i potpisan kolektivni ugovor;6. pozdravljeno je prisustvo predstavnika Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike, uz žaljenje što skupu nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva kulture i informisanja,
7. pozvana je Vlada Srbije da učini više na zaštiti slobode organizovanja i  zaštiti prava novinara; 8. vlast je pozvana da kazni medijske kompanije koje ne poštuju Zakon o radu i zabranjuju sindikalno organizovanje u njima;
9. zaključeno je da treba stvoriti odgovarajući ambijent za socijalni dijalog. Onde gde nema asocijacija poslodavaca, država bi trebalo da preuzme ulogu pregovarača, kao što je to praksa u drugim sektorima u Srbiji i Hrvatskoj; 10. OEBS je pozvan da podrži taj proces i kampanju za jačanje prava novinara da se organizuju u medijima  i bore za bolje uslove rada.
SINOS, UNS i NUNS su se složili da zajedno rade na zaštiti prava novinara – profesionalnih i radnih. Radna prava su temeljna za profesionalna prava i kvalitetnonovinarstvo. Uslovi rada novinara trebalo bi da budu problem kojim bi se bavila državna medijska politika, a postojanje sindikalnih podružnica i kolektivni ugovori trebalo bi da budu jedan od kriterijuma za dobijanje sredstava iz javnih fondova. Sve tri organizacije trebalo bi da budu konsultovane oko odluka koje se donose u medijskoj politici, uz poštovanje različitih priroda njihovog postojanja i spremnost da reprezentuju stavove članova koje predstavljaju.
Učecesnici su zahvalili fondaciji "Fridrih Ebert" na njihovoj podrsci u kampanji za jacanje medijskih asocijacija i poboljsanju uslova rada novinara".


          IZVOR: SINOS

Najnovije